Pokřtěno!

Dnes byly Pokojovky pro zdraví a na talíři slavnostně pokřtěny! Stalo se tak v Plzni v rámci Víkendu otevřených zahrad.

Klášterní zahrada dominikánů byla vzorně připravena.

Zleva: hlavní organizátor akce – ředitel Masarykovy školy v Plzni PaedDr. Antonín Herrmann, pan učitel Mgr. Radek Hasch, hlavní kmotra – RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni, JŠ a ŠJ.

Paní proděkanka a dvě školačky…

V konvičce byl výborný živný roztok – opravdový sekt!

Zájem nás moc potěšil. Všem organizátorům i účastníkům srdečně děkujeme!